Dlaczego egzamin na adwokata przynosi na myśl nieco maraton?

W czasie sprawy prowadzonej w sądzie należy mieć świadomość tego, że rezultaty wszystkich zaniechań i przedsięwzięć pełnomocnika w każdym przypadku ponoszą klienci.
Profesjonalny pełnomocnik może pomóc klientom w nawet najcięższej kwestii.

statystyki na koncie firmowym

Autor: Adrian Farcas
Źródło: http://www.flickr.com
Jednak nieprofesjonalny pełnomocnik mógłby przegrać nawet taką sprawę, w jakiej wygrana od początku wydaje się być pewna. W większości spraw sądowych dotyczących osób cywilnych tego typu pełnomocnikiem mogłaby być osoba, która nie ma kierunkowego wykształcenia prawniczego, a którą wiąże ustalony stosunek prawny. Może to być dla przykładu pokrewieństwo albo sterowanie interesami danej strony. Przedmiotem cywilnego procesu jest w każdym przypadku ocena zgodności faktów, które są wspomniane przez strony z pewnymi prawniczymi normami. Wyłącznie znajomość prawa może zezwolić na odpowiednią ocenę, które konkretnie przepisy prawa mogą wchodzić w grę w konkretnym przypadku. Z tego też powodu tak znaczącą kwestią jest wybór dobrego adwokata.
Egzamin adwokacki jest prawdziwym maratonem. Trwa on kilka dni i w rzeczywistości jest symulacją realnej pracy adwokata. Kolejne dni takiego egzaminu obejmują faktyczne zadania z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego i przemysłowego. Osoba, która chce pracować jako adwokat, otrzymuje konkretne dokumenty, żeby na ich bazie przygotować tzw. środek odwoławczy od wyroku, o opinię prawną, pozew czy umowę. Do niedawna przyszli adwokaci musieli zdać również egzamin z zakresu kodeksów, konstytucji czy dużej ilości różnych najważniejszych ustaw czy też umów światowych.

Każde zadanie jest oceniane przez wyłącznie dwóch egzaminatorów. Są nimi adwokat (Sprawdź karolina jurendt adwokat radom) oraz inna wyznaczona przez Ministra Sprawiedliwości osoba, którą zazwyczaj jest sędzia. Podobnie wyglądają zasady egzaminu na radcę prawnego.

Comments are closed.