Tag: dokument

Czy opłaca się zawierać umowy? Czy zdarzają się sytuacje, gdy nie trzeba tego robić?

Kontrakt jest złożenie dwóch tych samych oświadczeń woli. Ma ona często postać pisemną i często stanowi bardzo cenny dowód w ewentualnych sprawach cywilnych. Każda umowa, w postaci ustnej, albo pisemnej jako akt notarialny, jest wiążąca dla obu stron. Nie znaczy to natomiast, że każda z nich jest dokumentem. Polskie prawo tak na prawdę pozwala na zawieranie kontraktów w różnej formie, niektóre natomiast umowy wymagają szczególnej formy, tak jest na przykład w przypadku sprzedaży nieruchomości.