Jak może być opodatkowany przedsiębiorca zakładający agencję pośrednictwa pracy?

Agencją pracy określamy instytucję, jaka oferuje usługi w zakresie poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej albo doradztwa personalnego.
Pośrednictwo pracy, jest to pomoc w pozyskaniu właściwego zatrudnienia albo innej pracy zawodowej.

integracja w firmie

Źródło: teamworking.com

Może to być także pomoc pracodawcy w znalezieniu nowych członków personelu o określonych kwalifikacjach zawodowych. Prowadzenie agencji zatrudnienia reguluje ustawa z dnia drugiego lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Jeżeli ciekawi Cię ten wpis, to bez ociągania kliknij tu i zobacz dodatkowo inny tak samo pasjonujący news komornik na mokotowie.

Taka agencja pośrednictwa zatrudnienia żąda wpisu do rejestru podmiotów prowadzących biura zatrudnienia. Może się również wydarzyć tak, że wpis do tego typu rejestru nie jest wymagany. W naszym kraju agencja pośrednictwa pracy może być prowadzona w jakiejkolwiek formie oprócz spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest zastrzeżona dla wolnych zawodów. Osoba, która chciałaby prowadzić agencję pośrednictwa pracy ma do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, spółkę komandytową albo spółkę akcyjną.

pośrednictwo pracy

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com
Zazwyczaj wybierany typ działalności to wpis osoby fizycznej do CEIDG. Jest to tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. W wypadku prowadzenia tego typu agencji w szerszym zakresie, trzeba zastanowić się nad spółkami osobowymi i kapitałowymi. Trzeba mieć w pamięci, że kiedy zdecydujemy się na inną formę działalności gospodarczej niż jednoosobowa firma albo spółka cywilna, musimy liczyć się z bardziej skomplikowanymi sposobami prowadzenia rachunkowości. Agencję pośrednictwa zatrudnienia trzeba zarejestrować w CEIDG lub w KRS. Osoba, która otwiera biuro pośrednictwa zatrudnienia ma do wyboru opodatkowanie na regułach ogólnych lub podatek liniowy. Gdy rozliczamy się na zasadach ogólnych, wtedy moglibyśmy odpisać 18% podatku, jeżeli nasze dochody nie przewyższą 85 528 000.

Jeżeli jednak przychody byłyby wyższe, będziemy zmuszeni obliczyć 32% opodatkowania. Zaletą reguł ogólnych jest okazję odliczenia ulg, jakie przewidziane są w ustawie i możliwość rozliczenia się ze współmałżonkiem.

Comments are closed.