Tag: serwisy

Poszukiwanie zatrudnienia w warunkach poważnego bezrobocia – o czym koniecznie trzeba dzisiaj pamiętać?

Bezrobocie w Polsce cały czas jest bardzo duże. Wiele osób bezskutecznie szuka zadowalającej posady, która umożliwiłaby zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Niestety, problemy z otrzymaniem posady mają najczęściej ludzie w młodym wieku, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego oraz osoby starsze, które ze względu na wiek są często zwalniani z zajmowanych stanowisk.