Ważne aspekty systemu podatkowego dla właścicieli działalności gospodarczych

Prowadząc własną firmę pamiętać należy o wszystkich formalnościach związanych z rozliczeniem się za dany rok podatkowy. Jednym z systemów takiego rozliczenia, jest to zasada memoriałowa. Polega ona na tym, że w księgach rachunkowych należy uwzględnić wszystkie przychody, które zobyliśmy w danym roku rozliczeniowym. W myśl tej regulacji wpływy zatwierdza się w czasie ich pojawienia się, a nie już po otrzymaniu wpłaty czy przelewu. Na przykład w sytuacji, gdy właściciel działalności gospodarczej uzyskał formalnie dochód końcem grudnia 2015 r, lecz środki pojawiły się na koncie dopiero na początku stycznia 2016 r. Tenże dochód, jak głosi zasada memoriałowa, jest zaliczany do roku 2015.

samochód używany

Autor: FotoSleuth
Źródło: http://www.flickr.com
W celu dokładniejszego wyjaśnienia tego mechanizmu, przytoczyć można opis przykładowej sytuacji . Jeżeli wynagrodzenie pracownika za miesiąc grudzień, zostaje wypłacane aż w styczniu kolejnego roku, pracodawca w myśl tych reguł musi rozliczyć się z należności wygenerowanych w grudniu. Nie nie brana jest pod uwagę termin realizacji transakcji, ale jej zawarcia. Kwestią opodatkowania objęta jest także sprzedaż samochodów używanych (czytaj na Cenie Biznesu).

Jeżeli dany przedsiębiorca zamierza sprzedać kredyt na zakup maszyn rolniczych firmowy musi zaznajomić się z przepisami regulującymi opodatkowanie takiej sprzedaży. Wiedza o opodatkowaniu za sprzedaż samochodów używanych uwarunkowane jest od charakteru eksploatacji samochodu. Należy określić, czy był on eksploatowany jedynie w celach zawodowych czy też do celów osobistych. Od tego będzie uzależniona wysokość kwoty zwrotu podatku.

Rozwój technologii i sieci internetowej bardzo udogodnił sposób rozliczania się. Przykładem będą tak zwane e podatki (więcej o e podatkach). Dzięki sieci internetowej możemy zaoszczędzić sporą ilość czasu nie stojąc w kolejkach Urzędu Skarbowego. Ten nowoczesny wariant rozliczania w znacznym stopniu zmechanizowała system formalności z tym związanych. Przy zakładaniu firmy opłaci się zapoznać się z kwestią rozliczenia podatkowego za cały uzyskany przychód i zdecydować się na najwygodniejszą i łatwą formę rozliczenia w postaci takiej jak e podatki.

Comments are closed.