Tag: wpłaty

Ważne aspekty systemu podatkowego dla właścicieli działalności gospodarczych

Posiadając przedsiębiorstwo pamiętać należy o wszystkich formalnościach dotyczących rozliczeń za dany okres czasu. Jednym z systemów takiego rozliczenia, jest to zasada memoriałowa. Polega ona na tym, że w księgach rachunkowych powinniśmy uwzględnić wszelkie przychody, które zobyliśmy w danym roku obrotowym. Według tej regulacji wpływy uznaje się w momencie ich wystąpienia, a nie już po otrzymaniu wpłaty czy przelewu. Na przykład w sytuacji, gdy właściciel przedsiębiorstwa posiada formalnie przychód końcem grudnia 2015 r, ale środki pojawiły się na koncie dopiero początkiem stycznia 2016 r. Tenże dochód, jak oznajmia zasada memoriałowa, jest wliczany do roku 2015.